Hälsofrämjande kräver förtroende, vilket ligger till grund för vårt företag och våra produkter.
  • STADA har varit aktiv i hälsofrämjande i mer än 120 år
  • Idag täcker vårt produktsortiment nästan 200 produkter
STADA – Du kan räkna med oss och våra produkter.

”ALL THE BEST” från STADA

I de nordiska länderna har STADA existerat i mer än 10 år. Välbefinnande och folkhälsa är centrum för STADA:s marknad, och detta är just STADA:s filosofi och mission. ALL THE BEST verbaliserar detta och skapar en stor gemenskap för STADA globalt. ALL THE BEST är mer än bara en önskan – det är den röda tråden.

ALL THE BEST formulerar STADA:s krav på sig själv – och är därför målsättningen för cirka 10 900 STADA-bolagets medarbetare globalt. STADA Nordic har mer än 20 anställda i Danmark, Finland och Sverige.

ALL THE BEST är kvalitet. Kvaliteten på alla STADA produkter. ALL THE BEST är grunden för framgång. STADA:s starka tillväxt ger möjlighet att marknadsföra kostnadseffektiva läkemedel – både märkesvaror och generika – till konsumenter, kunder och hälso- och sjukvård.

© 2018 STADA Nordic

STADA Nordic ApS   ▫   Marielundvej 46 A   ▫   2730 Herlev   ▫   Danmark    ▫   +45 4485 9999   ▫    mail@stada.dk   ▫  stada.com